ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
นักวิจัย : ขวัญตา บาลทิพย์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์
คำค้น : สตรี, เกาะบุโหลน จ.สตูล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขวัญตา บาลทิพย์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . (2555). กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญตา บาลทิพย์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . 2555. "กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญตา บาลทิพย์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . "กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ขวัญตา บาลทิพย์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , อุมาพร ปุญญโสพรรณ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.