ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
นักวิจัย : ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา คู่พันธวี , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา คู่พันธวี , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . (2555). การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา คู่พันธวี , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . 2555. "การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา คู่พันธวี , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . "การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา พรหมเทพ , เนตรนภา คู่พันธวี , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.