ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญญาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด่านจังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญญาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด่านจังหวัดสระแก้ว
นักวิจัย : กานต์มณี ไวยครุฑ , ชาคริต ศรีทอง , ไชยา กุฎาคาร , ชลัส จงสืบพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กานต์มณี ไวยครุฑ , ชาคริต ศรีทอง , ไชยา กุฎาคาร , ชลัส จงสืบพันธ์ . (2559). กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญญาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด่านจังหวัดสระแก้ว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กานต์มณี ไวยครุฑ , ชาคริต ศรีทอง , ไชยา กุฎาคาร , ชลัส จงสืบพันธ์ . 2559. "กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญญาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด่านจังหวัดสระแก้ว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กานต์มณี ไวยครุฑ , ชาคริต ศรีทอง , ไชยา กุฎาคาร , ชลัส จงสืบพันธ์ . "กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญญาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด่านจังหวัดสระแก้ว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
กานต์มณี ไวยครุฑ , ชาคริต ศรีทอง , ไชยา กุฎาคาร , ชลัส จงสืบพันธ์ . กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญญาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด่านจังหวัดสระแก้ว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.