ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม
นักวิจัย : เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี . (2559). เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี . 2559. "เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี . "เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี . เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.