ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ
นักวิจัย : อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์
คำค้น : อ้อยคั้นน้ำ , การเปรียบเทียบพันธุ์ , ประสิทธิภาพการใช้น้ำ , ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน , อายุเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2564
อ้างอิง : http://aglib.doa.go.th/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . (). โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . . "โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . "โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, . Print.
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; .