ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม
นักวิจัย : วัลลิภา สุชาโต
คำค้น : การผสมพันธุ์ , การคัดเลือกพันธุ์ , การเปรียบเทียบเบื้องต้น , การเปรียบเทียบมาตรฐาน , การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร , ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน , ประสิทธิภาพการใช้น้ำ , โรคแส้ดำ , โรคเหี่ยวเน่าแดง
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2564
อ้างอิง : http://aglib.doa.go.th/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัลลิภา สุชาโต . (). โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
วัลลิภา สุชาโต . . "โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
วัลลิภา สุชาโต . "โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, . Print.
วัลลิภา สุชาโต . โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; .