ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogut

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน
นักวิจัย : มนทกานติ ท้ามติ้น , อาคม สิงหบุญ , ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ , ชัชวาลี ชัยศรี
คำค้น : กรดไขมันจำเป็น , กรดอะแรชิโดนิค , Mortierella alpina , ปลากะรังเสือ
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนทกานติ ท้ามติ้น , อาคม สิงหบุญ , ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ , ชัชวาลี ชัยศรี . (2556). ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogut.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
มนทกานติ ท้ามติ้น , อาคม สิงหบุญ , ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ , ชัชวาลี ชัยศรี . 2556. "ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogut".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
มนทกานติ ท้ามติ้น , อาคม สิงหบุญ , ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ , ชัชวาลี ชัยศรี . "ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogut."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2556. Print.
มนทกานติ ท้ามติ้น , อาคม สิงหบุญ , ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ , ชัชวาลี ชัยศรี . ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogut. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2556.