ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ
นักวิจัย : สกนธ์ แสงประดับ , ธิดาพร ฉวีภักดิ์ , สุรชาต ฉวีภักดิ์
คำค้น : กั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) , การเลี้ยง , อาหาร , Mantis shrimp , culture , feeds
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สกนธ์ แสงประดับ , ธิดาพร ฉวีภักดิ์ , สุรชาต ฉวีภักดิ์ . (2556). การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
สกนธ์ แสงประดับ , ธิดาพร ฉวีภักดิ์ , สุรชาต ฉวีภักดิ์ . 2556. "การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
สกนธ์ แสงประดับ , ธิดาพร ฉวีภักดิ์ , สุรชาต ฉวีภักดิ์ . "การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2556. Print.
สกนธ์ แสงประดับ , ธิดาพร ฉวีภักดิ์ , สุรชาต ฉวีภักดิ์ . การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2556.