ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน
นักวิจัย : พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์
คำค้น : พืชสมุนไพร , ลูกน้ำยุงลาย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์ . (2557). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์ . 2557. "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์ . "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์ . ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.