ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างชุมชนไบโอดีเซลในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างชุมชนไบโอดีเซลในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : อรกช เก็จพิรุฬห์
คำค้น : เศรษฐศาสตร์ , ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรกช เก็จพิรุฬห์ . (2554). ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างชุมชนไบโอดีเซลในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อรกช เก็จพิรุฬห์ . 2554. "ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างชุมชนไบโอดีเซลในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อรกช เก็จพิรุฬห์ . "ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างชุมชนไบโอดีเซลในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
อรกช เก็จพิรุฬห์ . ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างชุมชนไบโอดีเซลในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.