ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเชื่อมโยงและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกเป็นสินค้าชุมชน ระยะที่ 1

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเชื่อมโยงและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกเป็นสินค้าชุมชน ระยะที่ 1
นักวิจัย : คงศักดิ์ ศรีแก้ว
คำค้น : ผลิตข้าวกล้องงอก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . (2553). การเชื่อมโยงและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกเป็นสินค้าชุมชน ระยะที่ 1.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . 2553. "การเชื่อมโยงและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกเป็นสินค้าชุมชน ระยะที่ 1".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . "การเชื่อมโยงและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกเป็นสินค้าชุมชน ระยะที่ 1."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . การเชื่อมโยงและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกเป็นสินค้าชุมชน ระยะที่ 1. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.