ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสิรมการเจริญของข้าวโดยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสิรมการเจริญของข้าวโดยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์
นักวิจัย : ชนิกานต์ คุ้มนก
คำค้น : แบคทีเรีย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิกานต์ คุ้มนก . (2552). การส่งเสิรมการเจริญของข้าวโดยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชนิกานต์ คุ้มนก . 2552. "การส่งเสิรมการเจริญของข้าวโดยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชนิกานต์ คุ้มนก . "การส่งเสิรมการเจริญของข้าวโดยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ชนิกานต์ คุ้มนก . การส่งเสิรมการเจริญของข้าวโดยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.