ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นักวิจัย : ช่อลัดดา ขวัญเมือง
คำค้น : ลดความขัดแย้ง , บทบาททางเพศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ช่อลัดดา ขวัญเมือง . (2551). การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ช่อลัดดา ขวัญเมือง . 2551. "การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ช่อลัดดา ขวัญเมือง . "การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2551. Print.
ช่อลัดดา ขวัญเมือง . การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2551.