ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : วาลิกา โพธิ์หิรัญ
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร , บ้านร่องกล้า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาลิกา โพธิ์หิรัญ . (2551). การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1).
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วาลิกา โพธิ์หิรัญ . 2551. "การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1)".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วาลิกา โพธิ์หิรัญ . "การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1)."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2551. Print.
วาลิกา โพธิ์หิรัญ . การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2551.