ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ลำเนา เอี่ยมสอาด
คำค้น : อินเตอร์เน็ต , เด็กและเยาวชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลำเนา เอี่ยมสอาด . (2550). อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . 2550. "อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . "อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.