ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง
นักวิจัย : คงศักดิ์ ศรีแก้ว
คำค้น : ข้าว , GABA , ข้าวฮาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . (2550). การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . 2550. "การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . "การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.