ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
คำค้น : ขีดความสามารถ , การจัดการท่องเที่ยว , บ่อเกลือพันปี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . (2550). การศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . 2550. "การศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . "การศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . การศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.