ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและการพัฒนาสมถถรนะการจัดการตลาดของชุมชนเพื่อสงเสริมการท่องเทียวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : พัชรา วงศ์แสงเทียน
คำค้น : การจัดการตลาด , การท่องเทียว
หน่วยงาน : วิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :