ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตพื$นที&รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตพื$นที&รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักวิจัย : นพร อึ้งอาภรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=271157 , http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/110838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพร อึ้งอาภรณ์ . (2556). โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตพื$นที&รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพร อึ้งอาภรณ์ . 2556. "โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตพื$นที&รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพร อึ้งอาภรณ์ . "โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตพื$นที&รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
นพร อึ้งอาภรณ์ . โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตพื$นที&รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.