ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง
นักวิจัย : ชมพูนุช วรางคณากูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/104292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุช วรางคณากูล . (2556). การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชมพูนุช วรางคณากูล . 2556. "การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชมพูนุช วรางคณากูล . "การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
ชมพูนุช วรางคณากูล . การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.