ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กระบวนการเยียวยาเพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กระบวนการเยียวยาเพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , ศิริกัญญา แก่นทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , ศิริกัญญา แก่นทอง . (2555). การใช้กระบวนการเยียวยาเพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , ศิริกัญญา แก่นทอง . 2555. "การใช้กระบวนการเยียวยาเพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , ศิริกัญญา แก่นทอง . "การใช้กระบวนการเยียวยาเพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , ศิริกัญญา แก่นทอง . การใช้กระบวนการเยียวยาเพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2555.