ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
นักวิจัย : ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ไพรัตน์ โสภโณดร , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรชัย ศรีไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/82004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ไพรัตน์ โสภโณดร , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรชัย ศรีไพบูลย์ . (2541). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ไพรัตน์ โสภโณดร , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรชัย ศรีไพบูลย์ . 2541. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ไพรัตน์ โสภโณดร , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรชัย ศรีไพบูลย์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ไพรัตน์ โสภโณดร , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรชัย ศรีไพบูลย์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.