ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน
นักวิจัย : จรัญ บุญกาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง และ ทดสอบระบบกำจัด H2S สำหรับการกจัด H2S แบบต่อเนื่อง โดยใช้คอลัมน์บรรจุร่วมกับสารละลายไอรอนคีเลท 2 การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง และ ทดสอบระบบกำจัด H2S สำหรับการกำจัด H2S โดยใช้คอลัมน์ดูดซับที่บรรจุด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

บรรณานุกรม :
จรัญ บุญกาญจน์ . (2554). ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ . 2554. "ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ . "ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
จรัญ บุญกาญจน์ . ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.