ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก
นักวิจัย : ประชิด สระโมฬี
คำค้น : การเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก , กระชังธนาคารปูม้า
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/58074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประชิด สระโมฬี . (2552). การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประชิด สระโมฬี . 2552. "การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประชิด สระโมฬี . "การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ประชิด สระโมฬี . การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.