ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแบบประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแบบประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
นักวิจัย : มนัส สุวรรณ
คำค้น : คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนัส สุวรรณ . (2552). โครงการจัดทำแบบประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ . 2552. "โครงการจัดทำแบบประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ . "โครงการจัดทำแบบประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
มนัส สุวรรณ . โครงการจัดทำแบบประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.