ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร
นักวิจัย : อภิชาต โสภาแดง
คำค้น : อุตสาหกรรมแปรรูป , อาหาร , มาตรฐานความรู้ , บุคลากรด้านโลจิสติกส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชาต โสภาแดง . (2552). ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง . 2552. "ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง . "ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อภิชาต โสภาแดง . ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.