ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา
นักวิจัย : จิระ ปรังเขียว
คำค้น : สารสนเทศภูมิศาสตร์ , บุกรุก , ป่าเสี่ยง , จังหวัดเชียงรายพะเยา , ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38948
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระ ปรังเขียว . (2550). การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระ ปรังเขียว . 2550. "การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระ ปรังเขียว . "การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จิระ ปรังเขียว . การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.