ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : กมล ส่งวัฒนา
คำค้น : วางแผนโครง , จังหวัดสงขลา , การประสานแผน , กระทรวงหลัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20431
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมล ส่งวัฒนา . (2534). การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมล ส่งวัฒนา . 2534. "การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมล ส่งวัฒนา . "การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
กมล ส่งวัฒนา . การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.