ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
นักวิจัย : วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , อาภา จันทร์เทวี , บรรจบ ศรีภา , นิษณา นามวาท , โสพิศ วงศ์คำ
คำค้น : มะเร็งท่อน้ำดี , ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง , กลไกการแพร่กระจาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นโครงการเริ่มต้นของการศึกษากลไกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี องค์ความรู้ที่ได้และโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทดลองที่พัฒนาขึ้นจากโครงการนี้ จะเป็นการนำร่องสู่การวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี

บรรณานุกรม :
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , อาภา จันทร์เทวี , บรรจบ ศรีภา , นิษณา นามวาท , โสพิศ วงศ์คำ . (2547). กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , อาภา จันทร์เทวี , บรรจบ ศรีภา , นิษณา นามวาท , โสพิศ วงศ์คำ . 2547. "กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , อาภา จันทร์เทวี , บรรจบ ศรีภา , นิษณา นามวาท , โสพิศ วงศ์คำ . "กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , อาภา จันทร์เทวี , บรรจบ ศรีภา , นิษณา นามวาท , โสพิศ วงศ์คำ . กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.