ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ , Thai Traditional and Alternative Medicine: Size and Impact
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai
คำค้น : การแพทย์ทางเลือก , การแพทย์แผนไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) : 101-102 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4450
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . (2559). การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . 2559. "การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . "การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.