ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย
นักวิจัย : ศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์
คำค้น : ชวน หลีกภัย, 2481- , ความขัดแย้งทางการเมือง , รัฐบาล -- ไทย , พรรคการเมือง -- ไทย , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2535
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746333267 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การศึกษาเรื่องความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย เป็นการศึกษาวิจัยแบบเอกสาร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา สถานการณ์และเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลผสม ชวน หลีกภัย โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตไว้เฉพาะในช่วงครึ่งสมัยแรก (ชวน 1 – 3) ของอายุรัฐบาล จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรครัฐบาลผสม ชวน หลีกภัย นั้นมาจากความแตกต่างกันในการจัดสรรผลประโยชน์ทางการเมืองของแต่ละพรรค โดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านฐานคะแนนเสียงหรือความนิยมทางการเมือง เนื่องจาก 3 พรรคการเมืองใหญ่ร่วมรัฐบาลมีพื้นที่ฐานคะแนนเสียงที่ทับซ้อนกัน ต่างพรรคต่างแสวงหาโอกาสจากสถานการณ์ทางการเมือง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาล ตลอดจนความต้องการเข้าควบคุมองค์กรของรัฐในด้านการจัดการเลือกตั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และความแตกต่างทางด้านแนวความคิดทางการเมือง ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำมาซึ่งความขัดแย้งในรัฐบาลผสมชุดนี้ อันส่งผลกระทบถึงความราบรื่นในการบริหารงานและเสถียรภาพของรัฐบาล ชวน หลีกภัย มาโดยตลอด

บรรณานุกรม :
ศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์ . (2539). ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์ . 2539. "ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์ . "ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์ . ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.