ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป
นักวิจัย : พลรัตน์ ลักษณียนาวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2514
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48359
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514

บรรณานุกรม :
พลรัตน์ ลักษณียนาวิน . (2514). การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลรัตน์ ลักษณียนาวิน . 2514. "การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลรัตน์ ลักษณียนาวิน . "การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514. Print.
พลรัตน์ ลักษณียนาวิน . การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2514.