ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค
นักวิจัย : วรชาติ พุทธชาติเสวี
คำค้น : ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก , โครงสร้างข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , โปรแกรมเชิงทัศน์ , Visual programming (Computer science) , Control theory -- Computer programs
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐิต ศิริบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746340689 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค ตัวควบคุมที่พัฒนาขึ้นมานี้นอกจากมีวิธีการใช้งานคล้ายกับตัวควบคุมมาตรฐานทั่วไปแล้วยังมีการทำงานสำหรับการแสดงและการจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ทวิภาคแบบสมบูรณ์ที่จัดเก็บอยู่บนพื้นที่แบบต่อเนื่อง ตัวควบคุมนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติ เหตุการณ์ วิธีและฟังก์ชันการทำงานทั้งที่เป็นมาตรฐานและที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับตัวควบคุมนี้โดยเฉพาะ การพัฒนาตัวควบคุมมีวิธีการคล้ายกับการพัฒนาโปรแกรมสำหรับวินโดว์ กล่าวคือต้องมีการรับส่ง และตอบสนองต่อข้อความต่าง ๆ แฟ้มที่ได้จากการพัฒนาตัวควบคุมนี้เป็นแฟ้มประเภท .VBX ซึ่งเป็นแฟ้มคลังคำสั่งเชื่อมโยงแบบพลวัตหรือ DLL ประเภทหนึ่งที่มีการติดต่อทำงานร่วมกับวิชวลเบสิคด้วยวิธีการเฉพาะ ตัวควบคุมนี้สามารถนำไปใช้ในวิชวลเบสิคเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ภายในโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาคที่มีการกระทำต่าง ๆ เหมือนกับโครงสร้างข้อมูลทั่วไป เช่นการเพิ่ม การลบ การเรียงลำดับข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ตัวควบคุมยังสามารถแสดงภาพจำลองการทำงานของโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนได้ด้วย ตัวควบคุมนี้พัฒนาโดยใช้ชุดตัวแปลภาษาไมโครซอฟต์ซี/ซีพลัสพลัสรุ่น 7.0 และตัวควบคุมสามารถใช้งานกับวิชวลเบสิครุ่น 3.0 ภายใต้ไมโครซอฟต์วินโดว์รุ่น 3.1 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

บรรณานุกรม :
วรชาติ พุทธชาติเสวี . (2539). การพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรชาติ พุทธชาติเสวี . 2539. "การพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรชาติ พุทธชาติเสวี . "การพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วรชาติ พุทธชาติเสวี . การพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.