ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อน้ำยาดัดผม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อน้ำยาดัดผม
นักวิจัย : สุรชัย เดโชพลานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร , สมชาย วัฒนผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745688428 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพตลาดโดยทั่วไปของน้ำยาดัดผม พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้น้ำยาดัดผม และทัศนคติที่มีต่อน้ำยาดัดผมทั้งของผู้ประกอบการร้านเสริมสวย และผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความพยายามทางการตลาดส่วนใหญ่จะมุ่งไปสู่ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยมากกว่าผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยซื้อน้ำยาดัดผมบ่อย แต่ซื้อครั้งละไม่มาก โดยซื้อจากผู้แทนจำหน่ายมากที่สุด และร้านค้าปลีกรองลงมา การเลือกซื้อจะคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของลูกค้ามากกว่า การโฆษณา และการส่งเสริมการจำหน่าย ส่วนผู้บริโภคขั้นสุดท้ายไม่ค่อยมีบทบาทในการซื้อน้ำยาดัดผม เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อจากผู้ประกอบการร้านเสริมสวยโดยคำแนะนำของช่างทำผมจึงไม่ต้องเสียเวลาในการหาซื้อ และไม่ได้รับรายการส่งเสริมการจำหน่าย นอกจากนี้ครั้งหนึ่งของผู้บริโภคไม่รู้จักแม้ยี่ห้อ และราคาของน้ำยาดัดผมที่ตนใช้เป็นประจำ ในความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในฐานะผู้ใช้น้ำยาดัดผม น้ำยาดัดผมที่ดี ควรมีคุณสมบัติที่ดัดแล้วคงรูปได้นาน ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่กัดหนังศีรษะ สำหรับสื่อโฆษณาที่เหมาะสมคือ โทรทัศน์ โปสเตอร์ และนิตยสารสตรี การส่งเสริมการจำหน่ายที่ได้ผลในระดับผู้บริโภคคือ การลดราคา และแจกตัวอย่างฟรี ในระดับราคาร้านค้า คือ การให้สินเชื่อ การให้ส่วนลดเงินสด และการฝากขาย สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการส่งเสริมการจำหน่ายคือ การส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ ควรจัดร่วมกับการรณรงค์การโฆษณาให้สอดคล้องกัน

บรรณานุกรม :
สุรชัย เดโชพลานนท์ . (2531). ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อน้ำยาดัดผม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย เดโชพลานนท์ . 2531. "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อน้ำยาดัดผม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย เดโชพลานนท์ . "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อน้ำยาดัดผม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สุรชัย เดโชพลานนท์ . ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อน้ำยาดัดผม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.