ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง
นักวิจัย : วิชัย วรรธนะโสภณ
คำค้น : ดีสชาร์จบางส่วน , ดีสชาร์จ -- การตรวจจับ , Electric cables
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำรวย สังข์สะอาด , คมสัน เพ็ชรรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746367307 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้รายงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบ และสร้างเครื่องตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge, PD) แบบแถบกว้าง (Wide-band) เพื่อใช้สำหรับการตรวจหาตำแหน่งดีสชาร์จบางส่วนในสายเคเบิลแรงสูง ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC ที่สภาวะแวดล้อมปกติ โดยเป็นการพัฒนาต่อจากเครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ระบบการวัดที่ใช้เป็นแบบวิธีตรง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบให้เครื่องตรวจจับว่ามีขนาดของ PD เกินมาตรฐานหรือไม่ ก่อนที่จะหาตำแหน่งที่เกิด PD ช่วงความถี่ที่ใช้วัดขนาดของ PD มีค่า 30 กิโลเฮิร์ตซ์ ถึง 400 กิโลเฮิร์ตซ์ ส่วนช่วงความถี่ที่ใช้ตรวจหาตำแหน่งของ PD จะอยู่ในช่วง 30 กิโลเฮิร์ตซ์ ถึง 5 เมกกะเฮิร์ตซ์ ความไวของเครื่องจะดีกว่า 5 พิโคคูลอมป์ เมื่อใช้ตัวเก็บประจุคับปลิงที่มีขนาดมากกว่า 10 นาโนฟารัด ระบบตรวจจับหาตำแหน่ง PD นี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษเป็นตัวกรองความถี่อันดับสูง เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนย่านความถี่วิทยุและฮาร์โมนิกสูงๆ จึงสามารถใช้ตรวจจับ PD ของสายเคเบิลที่มีคาแรคเตอร์รีสติกอิมพีแดนซ์ต่ำเพียง 10 โอห์มได้ การกำจัดสัญญาณที่ซิงโครไนซ์กับความถี่ของแหล่งจ่าย ซึ่งเกิดจากการทำงานของไธรีสเตอร์ ทำได้โดยใช้วิธี “หน้าต่างเวลา” เครื่องตรวจจับ PD นี้ สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถทดสอบในห้องที่ไม่มีชีลด์ได้ถ้าหากสัญญาณรบกวนมีขนาดไม่มากนัก

บรรณานุกรม :
วิชัย วรรธนะโสภณ . (2539). ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย วรรธนะโสภณ . 2539. "ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย วรรธนะโสภณ . "ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วิชัย วรรธนะโสภณ . ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.