ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 สำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 สำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : สุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์
คำค้น : ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย , โดเมนเนม , ระบบชื่อโดเมน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746358367 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 ของประเทศไทย โดยยึดถือตามนโยบายการดูแลโดเมน ของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย ระบบที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นในการทำวิจัยครั้งนี้ ทำให้สามารถให้บริการลงทะเบียนชื่อโดเมนผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ข้อมูลโดเมนที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วจะถูกเก็บรวบรวม และให้บริการข้อมูลโดยผ่านระบบฐานข้อมูล Whois ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือภาษา Perl ซึ่งเป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพและถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้สาธารณะใช้งาน จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ทั่วไป จากการทดลองนำระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานจริง พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ โดยสามารถลดเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนได้ 50% และสามารถลดภาระในการโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้ 60%

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์ . (2539). การพัฒนาระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 สำหรับประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์ . 2539. "การพัฒนาระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 สำหรับประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์ . "การพัฒนาระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 สำหรับประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์ . การพัฒนาระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 สำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.