ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เวลาปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เวลาปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด
นักวิจัย : นิภาพร สุขพัฒน์ธี
คำค้น : การบริหารการศึกษา , ศึกษาธิการจังหวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิญโญ สาธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2513
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47968
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513

บรรณานุกรม :
นิภาพร สุขพัฒน์ธี . (2513). เวลาปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิภาพร สุขพัฒน์ธี . 2513. "เวลาปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิภาพร สุขพัฒน์ธี . "เวลาปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513. Print.
นิภาพร สุขพัฒน์ธี . เวลาปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2513.