ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตอาหารว่างจากมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตอาหารว่างจากมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นักวิจัย : ศิริพร โอวาทฬารพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745760722 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48256
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

ในการวิจัยนี้ศึกษาถึงการนำมันเทศมาผลิตเป็นอาหารว่างโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันซึ่งกระบวนการผลิตประกอบด้วยการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการลวกมันเทศเพื่อเตรียมแป้งมันเทศการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ทอดการศึกษาถึงวิธีการปรับปรุงรสชาติที่เหมาะสมและการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนพบว่าอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการลวกได้แก่อุณหภูมิ 85ºซ เวลา 5 นาทีหลังจากนั้นนำมันเทศที่ลวกอบให้แห้งจนมีความชื้นประมาณ 6-7% และบดเป็นผงสำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตได้แก่ที่ความเร็วสกรูอัด 100 รอบ/นาที ปริมาณแป้งมันสำปะหลัง 50% โดยน้ำหนักส่วนผสมปริมาณความชื้น 40% โดยน้ำหนักส่วนผสมนำเอกซ์ทรูเดทที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60ºซ จนมีความชื้นประมาณ 7-8% ทอดที่อุณหภูมิที่เหมาะสมได้แก่ที่อุณหภูมิ 190ºซ เวลา 25 วินาทีเมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปปรับปรุงรสชาติพบว่าวิธีเคลือบรสชาติชนิดไก่ย่าง วิธีโรยเกลือและวิธีเคลือบน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับเมื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ไปศึกษาอายุการเก็บโดยศึกษาสภาวะการบรรจุภายใต้อากาศปกติและภายใต้ก๊าซไนโตรเจนโดยแปรปริมาณสารกันหืน BHT ในน้ำมันที่ใช้ทอดเป็น 0.008และ0.016% พบว่าในช่วงระยะเวลาการเก็บที่ทุกสภาวะการบรรจุแต่ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบน้ำเชื่อมเข้มข้นภายใต้การเก็บที่ทุกสภาวะการบรรจุจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบที่เวลา 4 สัปดาห์

บรรณานุกรม :
ศิริพร โอวาทฬารพร . (2532). การผลิตอาหารว่างจากมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร โอวาทฬารพร . 2532. "การผลิตอาหารว่างจากมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร โอวาทฬารพร . "การผลิตอาหารว่างจากมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ศิริพร โอวาทฬารพร . การผลิตอาหารว่างจากมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.