ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบาง รูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบาง รูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์
คำค้น : คอนกรีตเสริมใยแก้ว , วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745636622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

ปัจจุบันในวงการก่อสร้างได้มีการนำวัสดุที่ค้นคิดขึ้นใหม่ๆ มาใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดค่าก่อสร้างและให้ความสวยงามคอนกรีตเสริมใยแก้วเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่จะสนองความต้องการสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถผลิตเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างลงได้ อย่างไรก็ตามในวงการก่อสร้างเมืองไทยยังไม่ค่อยนิยมใช้วัสดุประเภทนี้มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่มีการค้นคว้าและศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมใยแก้วที่ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศกันอย่างจริงจัง ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาคุณสมบัติการรับแรงอัด แรงดึง แล้วนำมาออกแบบก่อสร้างโครงหลังคาอาร์ชบางโค้งรูปทรงกระบอกเพื่อใช้ศึกษาหาพฤติกรรมต่างๆ ภายใต้การรับน้ำหนักบรรทุกแบบต่างๆ การตรวจสอบกำลังของคอนกรีตเสริมใยแก้วซึ่งมีอัตราส่วนผสม ทราย:ซีเมนต์ = 1:3 น้ำ:ซีเมนต์ = 0.35 และใยแก้วยาว 3.5 ซม. ปริมาณ 5% โดยน้ำหนักพบว่าการรับแรงอัดคอนกรีตเสริมใยแก้วจะเกิดการวิบัติในแนวระนาบที่ใยแก้วจัดเรียงตัวอยู่ โดยมีค่าเฉลี่ยหน่วยแรงอัดประลัย 342 กก/ซม [superscript 2] ส่วนในการรับแรงดึงของคอนกรีตเสริมใยแก้ว เนื้อคอนกรีตกับใยแก้วประสานกันดีเมื่อความเครียดไม่เกิน 0.00032 และเมื่อความเครียดเกินจากนี้เนื้อคอนกรีตจะเกิดการแตกร้าวและแรงดึงทั้งหมดจะถูกถ่ายให้ใยแก้วรับจนถึงจุดวิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ยหน่วยแรงดึงประลัย 75 กก/ซม [superscript 2] ส่วนโมดูลัสยืดหยุ่นในการทดลองแรงอัดและแรงดึงจะมีค่าใกล้เพียงกันมากคือ อยู่ระหว่าง 17x10 [superscript 4] ถึง 25x10 [superscript 4] กก/ซม[superscript 2] การทดลองหาพฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบางโค้งรูปทรงกระบอกพบว่าในช่วงอีลาสติก ความเครียดจะแปรเปลี่ยนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับหน่วยแรงดัดการแปรเปลี่ยนของน้ำหนักบรรทุกและระยะโก่งก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกัน ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับระยะโก่งที่ได้จาการคำนวณจะต่างกับการทดลองประมาณ 6% สำหรับในช่วงเกินอีลาสติกเมื่อกำหนดให้การกระจายหน่วยแรงดัดเป็นไปตามทฤษฎีของ Allen พบว่า การคำนวณและการทดลองจะให้ลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายกัน แต่การคำนวณจะให้ระยะโก่งตัวมากกว่าการทดลอง ส่วนค่าเฉลี่ยความเหนียวของอาร์ชมีค่าประมาณ 3.45 และอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักบรรทุกที่จุดวิบัติกับน้ำหนักบรรทุกที่จุดแตกร้าวมีค่าประมาณ 2.21

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ . (2527). พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบาง รูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ . 2527. "พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบาง รูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ . "พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบาง รูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ . พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบาง รูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.