ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ
นักวิจัย : ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา
คำค้น : วัยรุ่น -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ เทพวัลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2514
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514

บรรณานุกรม :
ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา . (2514). ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา . 2514. "ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา . "ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514. Print.
ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา . ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2514.