ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี การเปรียบเทียบด้านความหมายและรูป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี การเปรียบเทียบด้านความหมายและรูป
นักวิจัย : วัชระ โพธิสรณ์
คำค้น : ภาษาไทย -- คำถาม (ไวยากรณ์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745667803 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48248
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบดูลักษณะความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันของประโยคคำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานีทั้งในด้านรูปและความหมาย โดยใช้วิธีการของทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรคแปรรูปในการศึกษาเรื่องรูปและใช้การวิเคราะห์ความหมายย่อย ในการศึกษาเรื่องความหมาย ผลการศึกษา ในด้านรูปภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี มีโครงสร้างผิวและโครงสร้างลึกของประโยคคำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ใน 4 พวกใหญ่เหมือนกัน ต่างกันเพียงชนิดเดียว คือ คำถามที่มีส่วนท้าย หรือเปล่า ซึ่งปรากฏเฉพาะในภาษากรุงเทพฯมีน้อยกว่าในภาษาอุดรธานีโดยในภาษากรุงเทพฯมี 2 หน่วยได้แก่ไหม กับ หรือในขณะที่ภาษาอุดรธานีมี 4 หน่วยได้แก่ boo, boo, tii และ waa ซึ่งทำให้ส่วนท้ายคำถามชนิดอื่นมีจำนวนไม่เท่ากันตามไปด้วย ในด้านความหมายปรากฎว่ามีเกณฑ์ทางความหมาย 6 เกณฑ์ที่สามารถใช้จำแนกประเภทคำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่มีสวนท้ายคำถามชนิดต่างๆ ได้มีเกณฑ์ [+เป็นกลาง] เท่านั้นที่สามารถใช้จำแนกคำถามได้เฉพาะในภาษากรุงเทพฯและเกณฑ์ [+สนใจมาก] เท่านั้นที่สามารถใช้จำแนกคำถามได้เฉพาะในภาษาอุดรธานี

บรรณานุกรม :
วัชระ โพธิสรณ์ . (2529). คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี การเปรียบเทียบด้านความหมายและรูป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชระ โพธิสรณ์ . 2529. "คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี การเปรียบเทียบด้านความหมายและรูป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชระ โพธิสรณ์ . "คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี การเปรียบเทียบด้านความหมายและรูป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วัชระ โพธิสรณ์ . คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี การเปรียบเทียบด้านความหมายและรูป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.