ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงในพลาสติกโมดูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงในพลาสติกโมดูล
นักวิจัย : รัชนี ประดิษฐธำรงค์
คำค้น : Orthodontic Appliances , Plastics
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนก สรเทศน์ , แสวง โพธิ์เงิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745693774 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงตามระยะเวลาของพลาสติกโมดูล 4 บริษัท รวมทั้งศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงตามระยะเวลของพลาสติกโมดูลที่ถูกพรีสเคร็ชกับพลาสติกโมดูลที่ไม่ถูกพรีสเดร็ชก่อนนำไปใช้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. Ormco Power Chain II, Energy Chain, Elast-O Chain Alastik C Spool Chain มีลักษณะของแรงที่ลดลงตามระยะเวลาคล้ายคลึงกัน คือมีการลดลงของแรงอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง โดยอัตราการลดลงของแรงเกิดขึ้นสูงที่สุดใน 10 นาทีแรกหลังจาก 24 ชั่วโมงผ่านไปแรงจะลดลงอย่างช้า ๆ จนครบ 3 สัปดาห์ 2. Elast-O Chain มีแรงเหลืออยู่คิดเป็นร้อยละของแรงเริ่มต้นสูงที่สุดทุกช่วงเวลา Energy Chain มีแรงเหลืออยู่สูงเป็นอับดับที่สองส่วน Alastik C Spool chain และ Ormco Power Chain II มีค่าใกล้เคียงกัน 3. Alastik C Spool Chain ที่ถูกพรีสเตร็ชและไม่ถูกพรีสเตร็ช มีลักษณะของแรงที่ลดลงตามระยะเวลาคล้าคลึงกัน 4. Alastik C Spool Chain ที่ถูกพรีสเตร็ชมีแรงเหลืออยู่คิดเป็นร้อยละของแรงเริ่มต้นสูงกว่า Alastik C Spool Chainที่ไม่ถูกพรีสเตร็ชทุกช่วงเวลา

บรรณานุกรม :
รัชนี ประดิษฐธำรงค์ . (2531). การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงในพลาสติกโมดูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ประดิษฐธำรงค์ . 2531. "การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงในพลาสติกโมดูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ประดิษฐธำรงค์ . "การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงในพลาสติกโมดูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
รัชนี ประดิษฐธำรงค์ . การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงในพลาสติกโมดูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.