ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก
นักวิจัย : สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย
คำค้น : เครื่องควบคุมต่อเนื่องแบบโปรแกรม , การควบคุมอัตโนมัติ , การออกแบบระบบ , สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ , ฮาร์ดแวร์ -- การออกแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กฤษดา วิศวธีรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745699047 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วิทยานิพนธ์นี้จะกล่าวถึงการพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก ตัวเครื่องจะประกอบด้วย ตัวควบคุม (Control Unit) และตัวป้อนโปรแกรม (Programming Console) ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์ 8085 เป็นตัวควบคุม มีขนาด 8 บิท มีความถี่ในการทำงาน 6 MHz มีจำนวน I/O 32 จุดและสามารถขยายต่อเป็น 64 จุด โปรแกรมภาษาที่ใช้ในการควบคุม เป็นโปรแกรมภาษาขั้นบันได (Ladder Diagram) ป้อนไปยังตัวควบคุมโดยผ่านตัวป้อนโปรแกรม (Programming Console) สามารถโปรแกรมได้สูงสุด 1000 ขั้น (Step) มีความเร็วเฉลี่ยในการทำงานของคำสั่งพื้นฐาน 15.6 usec./Step การประมวลผลในการแปลคำสั่ง (Ladder Interpreter) ใช้วิธี AUTO INCEMENT ซึ่งสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว มีความสามารถในการควบคุมซีเคว้นซ์แบบพื้นฐานได้เป็นอย่างดี โดยนำไปทดสอบควบคุมเครื่องจักรซึ่งให้ผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย . (2532). การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย . 2532. "การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย . "การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย . การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.