ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์จากโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์จากโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย : สุขุม มหิทธิหาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุขแสง คูกนก , ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745815497 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

ในการจัดพิมพ์เอกสารหรือหนังสือสำหรับคนตาบอดนั้น แต่เดิมนั้น มีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเริ่มจากพิมพ์ต้นฉบับด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ก่อนเมื่อตรวจทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำต้นฉบับนั้นไปพิมพ์ลงบนแผนสังกะสี แล้วจึงนำไปขึ้นแท่นพิมพ์สำหรับพิมพ์จำนวนมากต่อไป และด้วยวิทยาการสมัยใหม่ สามารถพิมพ์อักษรเบรลล์ขึ้นบนจอเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ และสั่งพิมพ์ออกเป็นเบรลล์ โดยมีเครื่องพิมพ์เบรลล์เฉพาะ ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น และประหยัดที่เก็บต้นฉบับ แต่ยังไม่สามารถใช้กับภาษาไทยได้ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบ IBM PC โดยสร้างโปรแกรมสำหรับจัดพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์ ป้อนข้อมูลผ่านโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารสำหรับคนตาดี ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และสั่งพิมพ์ออกมาเป็นเบรลล์ผ่านเครื่องพิมพ์เบรลล์เฉพาะ ที่ต่อเข้ากับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถจัดพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใช้งานง่าย เนื่องจากป้อนข้อมูลผ่านโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถนำแฟ้มข้อมูลเอกสารอักษรสำหรับคนตาดีที่เคยพิมพ์ไว้อยู่ก่อนแล้ว นำมาจัดพิมพ์เป็นเอกสารอักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอดใช้ได้ทันที

บรรณานุกรม :
สุขุม มหิทธิหาญ . (2535). การพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์จากโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขุม มหิทธิหาญ . 2535. "การพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์จากโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขุม มหิทธิหาญ . "การพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์จากโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุขุม มหิทธิหาญ . การพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์จากโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.