ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นักวิจัย : วันชัย แหลมหลักสกุล
คำค้น : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ -- เครื่องมือและอุปกรณ์ , การบำรุงรักษา -- การวางแผน , แผนการบำรุงรักษา , คลังเลือด -- เครื่องมือและอุปกรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพิกา ไกรฤทธิ์ , ชลัช ชวกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48660 , 9746339788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ในปัจจุบันการบำรุงรักษาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นแบบซ่อมเมื่อเครื่องจักรเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยานิพนธ์นี้จึงเสนอการออกแบบระบบบำรุงรักษาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนการบำรุงรักษาหลัก 5 ปี แผนการบำรุงรักษาประจำปี แผนการบำรุงรักษารายเดือน แผนการบำรุงรักษารายสัปดาห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผน และเพื่อให้แผนการบำรุงรักษาที่จัดทำประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอแนะโครงสร้างองค์กรทางด้านงานซ่อมบำรุง การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง และการจัดระบบเอกสารขึ้นมาด้วย การเปรียบเทียบผลจากการทำงานซ่อมบำรุงก่อนที่จะเข้าไปศึกษา กับระบบซ่อมบำรุงที่ได้รับการออกแบบแล้วพบว่า อัตราความพร้อมใช้งานของตู้แช่แข็ง -30°เซลเซียส ขนาด 30 คิว, ตู้เย็น 4° เซลเซียส ขนาด 30 คิว, เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิต MISTRAL 6000 และ MISTRAL 3000i เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9, 1.2, 2.2, 2.3 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วันชัย แหลมหลักสกุล . (2538). การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย แหลมหลักสกุล . 2538. "การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย แหลมหลักสกุล . "การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
วันชัย แหลมหลักสกุล . การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.