ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง
นักวิจัย : สุภาพร รักเขียว
คำค้น : ธาตุอาหารในแหล่งน้ำ , ฟลักซ์ของธาตุอาหาร , ป่าชายเลน -- ไทย -- ระนอง , ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส , คุณภาพน้ำ -- ไทย -- ระนอง , คลองหงาว (ระนอง)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัลยา วัฒยากร , มหรรณพ บรรพพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745779474 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48300
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

ศึกษาการกระจายของธาตุอาหาร (ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม) และเกลือในป่าชายเลน บริเวณคลองหงาว จังหวัดระนอง โดยการเก็บตัวอย่างระหว่างฤดูฝน (กันยายน ตุลาคม 2531) และฤดูแล้ง (มกราคม มีนาคม 2532) คุณภาพน้ำตลอดคลองหงาวในช่วงการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี การศึกษาพฤติกรรมของธาตุอาหาร พบว่า ไนไตรท์มีพฤติกรรมแบบอนุรักษ์ในเดือนกันยายน และมีพฤติกรรมแบบไม่อนุรักษ์เดือนตุลาคม ไนเตรทมีพฤติกรรมแบบอนุรักษ์ในเดือนกันยายน และมีพฤติกรรมแบบไม่อนุรักษ์ในเดือนตุลาคม แต่ฟอสเฟตและฟอสฟอรัสรวมมีความสัมพันธ์ไม่แน่นอนกับความเค็มทั้งสองฤดูกาล การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารตามวัฏจักรน้ำขึ้นน้ำลงพบว่า ปริมาณธาตุอาหารมีค่าสูงในน้ำลงและมีค่าต่ำในช่วงน้ำขึ้น เกลือจะมีความเค็มในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดกว่าในช่วงน้ำลง ปริมาณธาตุอาหารและเกลือในช่วงน้ำเกิดมีค่าสูงกว่าในช่วงน้ำตาย การศึกษาฟลักซ์ของธาตุอาหารและเกลือ พบว่าฟลักซ์ของธาตุอาหารและเกลือมีทิศทางออกสู่ทะเล ทั้ง 2 ฤดูกาล ฟลักซ์ของธาตุอาหารในฤดูฝนมากกว่าในฤดูแล้ง ส่วนฟลักซ์ของเกลือช่วงฝนน้อยกว่าฤดูแล้ง และช่วงน้ำเกิด มีการส่งออกของธาตุอาหารและเกลือสู่ทะเลสูงกว่าในช่วงน้ำตาย

บรรณานุกรม :
สุภาพร รักเขียว . (2533). การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร รักเขียว . 2533. "การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร รักเขียว . "การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุภาพร รักเขียว . การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.