ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องวัดค่าสตอปปิงครอสเช็คชั่นของอนุภาคออัลฟาในแกส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องวัดค่าสตอปปิงครอสเช็คชั่นของอนุภาคออัลฟาในแกส
นักวิจัย : สฤษดิ์ ห. เพียรเจริญ
คำค้น : รังสีแอลฟา , กัมมันตภาพรังสี -- การวัด , สตอปปิงพาเวอร์ (นิวเคลียร ฟิสิกส์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ มังคละวิรัช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745634441 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยนี้ได้ทำการวัดค่าสตอปปิงครอสเซ็คชั่มของอากาศ แกสคาร์บอนไดออกไชต์ แกสอาร์กอน แกสไนโตรเจน แกสออชิเจน แกสอะเซติลีน แกสไฮโดรเจนและแกสหุงต้มสองวิธี วิธีแรกกำหนดให้ระยะห่างต้นกำเนิดรังสีกับหัววัดรังสีคงที่แปรเปลี่ยนความตันภายในห้องเก็บแกส อีกวิธีหนึ่งกำหนดให้ความตันคงที่แปรเปลี่ยนระยะทางระหว่างต้นกำเนิดรังสีกับหัววัดรังสี ค่าสตอปปิครอสเซ็คชั่นของแกสแต่ละชนิดที่ได้จากวิธีการทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันและค่าสตอปปิงครอสเซ็คชั่นของอากาศ แกสในโตรเจน แกสออกซิเจน มีค่าใกล้เคียงกัน อุปกรณ์ที่ใช้ทำการวิจัยสามารถออกแบบและสร้างขึ้นเองได้โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้วิจัยยังสามารถศึกษาถึงการสูญเสียพลังงานของอนุภาคอัลฟาในแกสแต่ละชนิด และใช้วัดส่วนผสมของแกสมผสมระหว่างแกสคาร์บอนไดออกไชด์กับแกสอาร์กอน ผลการวิจัยพบว่า จำวนนับรังสีขึ้นอยู่กับส่วนผสมของแกส นอกจากนั้นผลที่ได้สามารถนำไปใช้วัดพลังงานของอนุภาคอัลฟาที่ออกจากต้นกำเนิดรังสี

บรรณานุกรม :
สฤษดิ์ ห. เพียรเจริญ . (2527). การพัฒนาเครื่องวัดค่าสตอปปิงครอสเช็คชั่นของอนุภาคออัลฟาในแกส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สฤษดิ์ ห. เพียรเจริญ . 2527. "การพัฒนาเครื่องวัดค่าสตอปปิงครอสเช็คชั่นของอนุภาคออัลฟาในแกส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สฤษดิ์ ห. เพียรเจริญ . "การพัฒนาเครื่องวัดค่าสตอปปิงครอสเช็คชั่นของอนุภาคออัลฟาในแกส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สฤษดิ์ ห. เพียรเจริญ . การพัฒนาเครื่องวัดค่าสตอปปิงครอสเช็คชั่นของอนุภาคออัลฟาในแกส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.