ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง
นักวิจัย : พรพรหม จินตนา , พรพรหม จินตนา , รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
คำค้น : สารชีวเภสัชภัณฑ์ สารต้านมะเร็ง Biochemical production, anti-tumor biopharceuticals
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว Window II
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรหม จินตนา , พรพรหม จินตนา , รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . (2557). การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรหม จินตนา , พรพรหม จินตนา , รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . 2557. "การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรหม จินตนา , พรพรหม จินตนา , รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . "การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
พรพรหม จินตนา , พรพรหม จินตนา , รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.