ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
นักวิจัย : ดรุณี ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ดรุณี ผ่องสุวรรณ , นุชรีย์ ชมเชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ดรุณี ผ่องสุวรรณ , นุชรีย์ ชมเชย . (2556). การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ดรุณี ผ่องสุวรรณ , นุชรีย์ ชมเชย . 2556. "การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ดรุณี ผ่องสุวรรณ , นุชรีย์ ชมเชย . "การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ดรุณี ผ่องสุวรรณ , นุชรีย์ ชมเชย . การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.