ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซอร์โคเนียเคลือบคอมโพสิทเรซิน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซอร์โคเนียเคลือบคอมโพสิทเรซิน
นักวิจัย : ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
คำค้น : การครอบฟัน คอมโพสิทเรซิน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว Window II
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง . (2558). ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซอร์โคเนียเคลือบคอมโพสิทเรซิน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง . 2558. "ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซอร์โคเนียเคลือบคอมโพสิทเรซิน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง . "ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซอร์โคเนียเคลือบคอมโพสิทเรซิน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง . ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซอร์โคเนียเคลือบคอมโพสิทเรซิน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.